Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2015

Περιεχόμενα του τόμου:

Νικολάου Γ., Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος τη δεκαετία 1917-1926.

Κατσιμάρδου Ρ., Ο Γεώργιος Ψύλλας μέσα από το αρχείο της Φιλομούσου Εταιρείας των Αθηνών.

Παπαναστασίου-Τσίγκρηλα Μ., Εξέχοντες Φιλικοί μέσα από το Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων της Ι.Ε.Ε.Ε.

Ζυγούρη Ν., Τα προσωπικά αντικείμενα του Ιωάννη Α. Καποδίστρια.

Παναρίτη Π., FranzHeger, HeinrichHübsch και JosephThürmer: Τρεις Γερμανοί αρχιτέκτονες στην Αθήνα των αρχών του 19ου αιώνα. Χαλκογραφίες στη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Κουκίου Δ., Μία εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου φιλοτεχνημένη το 1849 στην Αθήνα από τον Ιωάννη Κορωναίο.

Παπασπύρου Ε., Πρωτοβουλίες της Ι.Ε.Ε.Ε. για την ανάδειξη ιστορικών χώρων και μνημείων.