Τεκμήρια Ιστορίας - Μονογραφίες 2016

Περιεχόμενα του τόμου:

Παναρίτη Π., Η ανεκτικότητα ως στοιχείο καθημερινότητας σε περιόδους ηρεμίας μεταξύ κατακτητών και κατεκτημένων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα όπως τεκμηριώνεται από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Κούλη Α., Γεράσιμος Πιτζαμάνος (1787-1825): Μία μορφή του νεοελληνικού διαφωτισμού απέναντι στα μεγάλα ζητούμενα των Επτανησίων και του συνόλου του Ελληνισμού.

Ζυγούρη Ν., Τα τυπογραφικά πιεστήρια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Καλαϊντζή Κ., Η οργάνωση της χρυσοχοΐας, αργυροχΐας και αδαμαντοδετικής τέχνης στα Επτάνησα το 1844. Με αφορμή ένα έντυπο από τη συλλογή Επτανησιακών Εντύπων της Ι.Ε.Ε.Ε.

Βογιατζή Ι., Η Παράγκα. Μία ξεχασμένη σελίδα της ελληνικής κοινοβουλευτικής ιστορίας.

Κουκίου Δ., Η υποδοχή της Τιμίας Ζώνης στην Κωνσταντινούπολη το Νοέμβριο του 1871. Μια χάρτινη εικόνα του λαϊκού καλλιτέχνη Αδάμ.

Κατσιμάρδου Ρ., Ο γεωγράφος και ιστορικός Αντώνιος Μηλιαράκης (1841-1905).

Κάνδια Α., Το Πεδίον του Άρεως μέσα από ιστορικές πηγές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Νικολάου Γ., Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος την περίοδο 1927-1947.