Εκδόσεις και παιχνίδια

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων και της επικοινωνίας του με τους μικρότερους επισκέπτες του το Μουσείο έχει εκδώσει βιβλία λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου απευθυνόμενα σε παιδιά, όπως συλλογές λαϊκών παραμυθιών και βιβλία δραστηριοτήτων με ιστορικό υπόβαθρο.

Απαντούν ακόμη επιτραπέζια εκπαιδευτικά παιχνίδια, εμπνευσμένα από τις συλλογές του Μουσείου, τα οποία συμβάλλουν στη γνωριμία των μικρών του φίλων με το Μουσείο και ενισχύουν παράλληλα την ιστορική τους γνώση.

Τους δεσμούς του Μουσείου με τους μικρούς επισκεπτές του συσφίγγουν περαιτέρω αναμνηστικά αντικείμενα διακοσμημένα με θέματα από τις συλλογές του, όπως είδη γραφικής ύλης και ζωγραφικής, τα οποία διατίθενται στο πωλητήριο του Μουσείου.