Ξεναγήσεις

Τα σχολεία που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα κάθε Πέμπτη 12:00 – 13:00, να ξεναγηθούν από επιστημονικό συνεργάτη του Μουσείου.

Προσυνεννόηση με την κ. Σταυρούλα Καστρίτση, τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103).