Ομαδικές επισκέψεις

Το Μουσείο δέχεται επισκέψεις σχολείων από Τρίτη έως και Κυριακή (ώρες 09:00 - 14:00). Απαραιτήτως  προσυνεννόηση με την κ. Σταυρούλα Καστρίτση, τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103).

Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολικών ομάδων, για το σχολικό έτος 2017-2018, ξεκινούν την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Για κρατήσεις καλείτε Τρίτη - Παρασκευή, 9.00 - 14.00, στα τηλέφωνα:

210 3237617 και 210 3222266 (εσωτ. 116 ή 220) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.