Ομαδικές επισκέψεις

Το Μουσείο δέχεται επισκέψεις σχολείων από Τρίτη έως και Κυριακή (ώρες 09:00-14:00). Απαραιτήτως  προσυνεννόηση με την κ. Σταυρούλα Καστρίτση, τηλ. 210-3237617 (εσωτ. 103).

Για τη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, οι δηλώσεις συμμετοχής των σχολικών ομάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 ξεκινούν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Για κρατήσεις καλείτε Τρίτη-Παρασκευή, 09:00-14:00, στα τηλέφωνα: 210-3237617 και 210-3222266 (εσωτ. 116 ή 220) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.