Παραχώρηση εκπαιδευτικού υλικού

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο έχει δημιουργήσει σειρές ψηφιοποιημένων διαφανειών προβολής σε cd (ψηφιοποιημένα slides) με ιστορικά θέματα. Οι εικόνες συνοδεύονται από ερμηνευτικά κείμενα. Τα θέματά τους καλύπτουν σημαντικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και ενισχύουν το μάθημα της νεοελληνικής ιστορίας. Το υλικό των ενοτήτων προέρχεται κυρίως από τις συλλογές του Μουσείου. Οι σειρές παραχωρούνται επί δανεισμώ σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλους φορείς.

Τα θέματα των ενοτήτων είναι τα ακόλουθα:

  • Τα Όπλα του Αγώνα
  • Peter Von Hess-Εικόνες από την Επανάσταση του 1821
  • Ιωάννης Μακρυγιάννης-Η εικονογραφία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.
  • Ο Αθανάσιος Διάκος στην τέχνη
  • Η Ελληνική Επανάσταση σε χαρακτικά και διακοσμήσεις αντικειμένων στην Γαλλία του 19ου αιώνα
  • Πενάκια... "εφ' όπλου". Γελοιογραφίες του ελληνοϊταλικού πολέμου
  • Το Έπος του 1940 στη λαϊκή εικονογραφία
  • Η γυναίκα του 1940 στα ΜΜΕ της εποχής

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Νικολάου στο τηλ. 210 3237617 (εσωτ. 213).