'Εκθεση: "Ἔγρεο, φίλα μᾶτερ. Προσωποποιήσεις της Ελλάδας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας"
'Εκθεση: "Ἔγρεο, φίλα μᾶτερ. Προσωποποιήσεις της Ελλάδας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας"

Ο τίτλος της έκθεσης "Ἔγρεο, φίλα μᾶτερ" είναι εμπνευσμένος από στίχο της Οδύσσειας και σημαίνει "σήκω πολυαγαπημένη μητέρα". Η φράση αυτή, που ανιχνεύεται σε κείμενα της προεπαναστατικής περιόδου και σε εικαστικά έργα φιλοτεχνημένα στην Ευρώπη, αποτέλεσε το σύνθημα ορισμένων εκπροσώπων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Στην έκθεση παρουσιάζονται προσωποποιήσεις της Ελλάδας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, που συναντώνται σε ευρωπαϊκές εκδόσεις του 19ου αι. και σε έργα περιηγητών.