Η Ελλάδα υπό την Οθωμανική Κυριαρχία 15ος-19ος αι. Σφραγίδες Ελληνικών Κοινοτήτων - Νήσοι Αιγαίου 18ος-19ος αι.
Η Ελλάδα υπό την Οθωμανική Κυριαρχία 15ος-19ος αι. Σφραγίδες Ελληνικών Κοινοτήτων - Νήσοι Αιγαίου 18ος-19ος αι.

Στην έκθεση παρουσιάζονται αποτυπώματα σφραγίδων και έγγραφα με σφραγίδες από τις ελληνικές κοινότητες του Αιγαίου κατά την περίοδο 18ου-19ου αι. Μέσα από αυτές τις σφραγίδες σκιαγραφείται ο τρόπος σύστασης, οργάνωσης και ανάπτυξης των κοινοτικών θεσμών και της αυτοδιοίκησης που ήταν και ο πυρήνας της πολιτικής ελευθερίας του έθνους κατά την περίοδο που η Ελλάδα βρισκόταν υπό Οθωμανική Κυριαρχία.

Διάρκεια: 22 Ιουνίου-30 Αυγούστου 2018.