ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου διαγράφεται η ιστορική πορεία του Ελληνισμού από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453) μέχρι τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-1941, μέσα από ζωγραφικά και χαρακτικά έργα, σημαίες και όπλα από τους εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες, προσωπικά αντικείμενα ιστορικών προσωπικοτήτων, έγγραφα και φωτογραφίες, οικιακά σκεύη και εργαλεία καθώς και παραδοσιακές φορεσιές και έργα της νεοελληνικής χειροτεχνίας. 

Στον κεντρικό διάδρομο του Μουσείου έχουν τοποθετηθεί χαρακτηριστικά έργα και κειμήλια από διάφορες περιόδους της Ελληνικής Ιστορίας τα οποία εισάγουν τον επισκέπτη στη ροή της μόνιμης έκθεσης. Την είσοδο πλαισιώνουν όπλα της Ελληνικής Επανάσταση και προτομές βασιλέων και πολιτικών του 19ου αιώνα. Στο αριστερό άκρο του διαδρόμου, πριν την είσοδο στην πρώτη αίθουσα, βρίσκεται το επιβλητικό ακρόπρωρο της "Καρτερίας", του πρώτου ατμόπλοιου που τέθηκε στην υπηρεσία του Ελληνικού Κράτους, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Δίπλα του έχει τοποθετηθεί πιστό αντίγραφο της περίφημης ελαιογραφίας του Ευγένιου Ντελακρουά "Οι σφαγές της Χίου".