Μνημειώδη Περιηγητικά Λευκώματα 16ος-19ος αι.
Μνημειώδη Περιηγητικά Λευκώματα 16ος-19ος αι.

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο συμμετέχοντας στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων (18 Μαΐου 2009) με θέμα Μουσεία και Πολιτιστικός Τουρισμός αυτό το χρόνο παρουσίασε μνημειώδη περιηγητικά λευκώματα. Τα λευκώματα αυτά, που κυκλοφόρησαν από το 16ο  έως το 19ο αιώνα στην Ευρώπη, καταγράφουν τις εντυπώσεις των ευρωπαίων ταξιδιωτών από τον ελληνικό κόσμο και την Εγγύς Ανατολή. Οι αφηγήσεις τους συνοδεύονται από σχέδια, εικόνες, χάρτες, σχεδιαγράμματα, όψεις κάστρων και πόλεων, ενδυμασίες και αρχαιολογικά μνημεία τα οποία αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα και συμπληρώνουν ή αναπληρώνουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, τις ιστορικές πηγές που λείπουν κατά την περίοδο αυτή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα λευκώματα των γεωγράφων, περιηγητών και καλλιτεχνών Nicolas, de Nicolay (1576), Marco Boschini (1651), Olfred Dapper (1688), Jean Baptiste Van Mour (1714), Choiseul- Gouffier(1782), Edward Dodwell (1821), Otto Magnus von Stackelberg, (1825,1834) Louis Dupre (1825), Guillaume Abel Blouet (1831-1838).
Επίσης ο επισκέπτης  έχει την ευκαιρία να ξεφυλλίσει αναπαραγωγές των έργων αυτών και να αναγνώσει περιηγητικά κείμενα. 

Η παρουσίαση των περιηγητικών λευκωμάτων παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009 και είναι ανοικτή για το κοινό καθημερινά εκτός Δευτέρας  από τις  9.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.