Προσωπογραφία του Μπαλί, ελαιογραφία σε τσίγκο 10005
  • Προσωπογραφία του Μπαλί, ελαιογραφία σε τσίγκο.
  • Διαστάσεις: 0.23 x 0.28 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 2283-.