Προσωπογραφία του Σπυρίδωνος Μαυρογένη, ελαιογραφία σε ξύλο του I. Dugarden 10027
  • Προσωπογραφία του Σπυρίδωνος Μαυρογένη, ελαιογραφία σε ξύλο του I. Dugarden.
  • Διαστάσεις: 0.15 x 0.22 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 1962-.