Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μουρούζη, ελαιογραφία σε μουσαμά της Ελένης Σπ. Π 10105
  • Προσωπογραφία του Κωνσταντίνου Μουρούζη, ελαιογραφία σε μουσαμά της Ελένης Σπ. Προσαλέντη, 1904.
  • Διαστάσεις: 0.9 x 1.1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 2163-.