Προσωπογραφία του Ν. Γ. Μπόταση, ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη, 10106
  • Προσωπογραφία του Ν. Γ. Μπόταση, ελαιογραφία σε μουσαμά του Αυγούστου Πικαρέλλη, 1894.
  • Διαστάσεις: 0.79 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 2166-.