Προσωπογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια, ελαιογραφία σε μουσαμά του Διονυσίου Τσόκο 10110
  • Προσωπογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια, ελαιογραφία σε μουσαμά του Διονυσίου Τσόκου (;).
  • Διαστάσεις: 0.26 x 0.3 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 2171-.