Καλαμάρι του αγωνιστή της Ελληνικής Επαναστάσεως, Νικολάου Φ.Τζαβέλλα. 10298
  • Καλαμάρι του αγωνιστή της Ελληνικής Επαναστάσεως, Νικολάου Φ.Τζαβέλλα.
  • Διαστάσεις: 0,21 x 0,024 cm
  • Αρ. Ταυτότητας: 2954-.