Αναμνηστικό Μετάλλιο της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-1914.  
Έργο  10306
  • Αναμνηστικό Μετάλλιο της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-1914. Έργο Mistruzzi. Ασημένιο. Επίκρουστο (1914).
  • Αρ. Ταυτότητας: 2965-.