"Αλέξανδρος Ν:Κ: (;) Μουρούζης, ηγεμών Μολδοβλαχίας", Προσωπογραφία του Αλεξάνδρ 10370
  • "Αλέξανδρος Ν:Κ: (;) Μουρούζης, ηγεμών Μολδοβλαχίας", Προσωπογραφία του Αλεξάνδρου Μουρούζη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Νικολάου Λύτρα.
  • Διαστάσεις: 0.18 x 0.23 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 2473-1