Προσωπογραφία του Μιχαήλ Γ. Μελά, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Βικάτου 10406
  • Προσωπογραφία του Μιχαήλ Γ. Μελά, ελαιογραφία σε μουσαμά του Σπυρίδωνος Βικάτου.
  • Διαστάσεις: 0.54 x 0.66 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 2524-.