Ομοίωμα της σημαίας που έφερε ο Ανδρέας Λόντος κατά την είσοδο του στην Πάτρα στ 10472
  • Ομοίωμα της σημαίας που έφερε ο Ανδρέας Λόντος κατά την είσοδο του στην Πάτρα στις 22 Μαρτίου 1821.
  • Διαστάσεις: 1.63 x 0.9 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 2643-.