Ζώνη υφασμένη το 1812 στην Ιερουσαλήμ του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ (1746-1821). 10492
  • Ζώνη υφασμένη το 1812 στην Ιερουσαλήμ του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ (1746-1821).
  • Αρ. Ταυτότητας: 2673-.