Κυανόλευκη ελληνική σημαία. Απεστάλη από τους ομογενείς του Καναδά για τους εορτ 10499
  • Κυανόλευκη ελληνική σημαία. Απεστάλη από τους ομογενείς του Καναδά για τους εορτασμούς της νίκης των Βαλκανικών πολέμων (1912-1913).
  • Διαστάσεις: 2.12 x 1.29 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 2680-.