Σφραγίδα του Κυβερνήτη της Ελλάδος. Κράμα μετάλλου, 1827-1831. 10618
  • Σφραγίδα του Κυβερνήτη της Ελλάδος. Κράμα μετάλλου, 1827-1831.
  • Αρ. Ταυτότητας: 3027-.