Προσωπογραφία του Γιώτη Δαγκλή, ελαιογραφία σε μουσαμά 10638
  • Προσωπογραφία του Γιώτη Δαγκλή, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.79 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3052-.