Προσωπογραφία του Δημητρίου Νότη Μπότσαρη (1808-1892), ελαιογραφία σε μουσαμά το 10639
  • Προσωπογραφία του Δημητρίου Νότη Μπότσαρη (1808-1892), ελαιογραφία σε μουσαμά του Ι. Οικονόμου.
  • Διαστάσεις: 0.85 x 1.07 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3053-.