Επαναστατική σημαία από το χωριό Κούματο της Κρήτης. Χρησιμοποιήθηκε κατά την άφ 10666
  • Επαναστατική σημαία από το χωριό Κούματο της Κρήτης. Χρησιμοποιήθηκε κατά την άφιξη του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κρήτη.
  • Διαστάσεις: 0.76 x 0.59 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3094-.