Προσωπογραφία της Ελισάβετ Ε. Στουρνάρα (συζύγου του αγωνιστή Ευστ. Ν. Στουρνάρα 10761
  • Προσωπογραφία της Ελισάβετ Ε. Στουρνάρα (συζύγου του αγωνιστή Ευστ. Ν. Στουρνάρα), ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.53 x 0.7 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3229-.