"ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ", Προσωπογραφία του Παύλου Κουντουριώτη, ελαιογραφία  10894
  • "ΝΑΥΑΡΧΟΣ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ", Προσωπογραφία του Παύλου Κουντουριώτη, ελαιογραφία σε μουσαμά του Κωνσταντίνου Παρθένη.
  • Διαστάσεις: 0.87 x 1.01 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3379-.