Προσωπογραφία του Γιάννη Μπουκουβάλα, ελαιογραφία σε μουσαμά του Νίκου Davis, Μό 10896
  • Προσωπογραφία του Γιάννη Μπουκουβάλα, ελαιογραφία σε μουσαμά του Νίκου Davis, Μόναχο.
  • Διαστάσεις: 1.28 x 1.84 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3382-.