Προσωπογραφία του Διονυσίου Σολωμού, ελαιογραφία σε χαρτόνι 10898
  • Προσωπογραφία του Διονυσίου Σολωμού, ελαιογραφία σε χαρτόνι.
  • Διαστάσεις: 0.29 x 0.4 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3385-.