Προσωπογραφία του Διονυσίου Σολωμού, ελαιογραφία σε μουσαμά 10921
  • Προσωπογραφία του Διονυσίου Σολωμού, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.26 x 0.34 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3423-.