Προσωπογραφία του Δημητρίου Πέτρου Μαυρογένη, υδατογραφία σε χαρτί 10993
  • Προσωπογραφία του Δημητρίου Πέτρου Μαυρογένη, υδατογραφία σε χαρτί.
  • Διαστάσεις: 0.16 x 0.25 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3568-.