Δρόμος και εξωτερική όψη καφενείου, ελαιογραφία σε ξύλο του Περικλή Βυζάντιου, 1 11176
  • Δρόμος και εξωτερική όψη καφενείου, ελαιογραφία σε ξύλο του Περικλή Βυζάντιου, 1922.
  • Διαστάσεις: 0.33 x 0.23 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3612-I