Άνδρες σε  μαγαζί, ελαιογραφία σε ξύλο του Περικλή Βυζάντιου, 1922 11177
  • Άνδρες σε μαγαζί, ελαιογραφία σε ξύλο του Περικλή Βυζάντιου, 1922.
  • Διαστάσεις: 0.33 x 0.24 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3612-II