Καφενείο με τρεις θαμώνες, ελαιογραφία σε ξύλο του Περικλή Βυζάντιου, 1921/1922 11208
  • Καφενείο με τρεις θαμώνες, ελαιογραφία σε ξύλο του Περικλή Βυζάντιου, 1921/1922.
  • Διαστάσεις: 0.23 x 0.33 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3612-VI