Νέος σε εργαστήριο, ελαιογραφία σε ξύλο του Περικλή Βυζάντιου, 1922 11218
  • Νέος σε εργαστήριο, ελαιογραφία σε ξύλο του Περικλή Βυζάντιου, 1922.
  • Διαστάσεις: 0.23 x 0.33 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3612-ΧΙΙΙ