Προσωπογραφία του Λάμπρου Φωτιάδη (1752-1805), ελαιογραφία σε μουσαμά 11238
  • Προσωπογραφία του Λάμπρου Φωτιάδη (1752-1805), ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.74 x 0.91 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3627-.