Αναμνηστικό Μετάλλιο για τον θάνατο του πρωθυπουργού Χαριλάου Τρικούπη (1832-189 11246
  • Αναμνηστικό Μετάλλιο για τον θάνατο του πρωθυπουργού Χαριλάου Τρικούπη (1832-1896). Έργο Allan Wyon. Κράμα χαλκού. Επίκρουστο (1896).
  • Αρ. Ταυτότητας: 3640-α