Λευκή σημαία με κυανό σταυρό των Συνταγματικών (αντικυβερνητική παράταξη). Φέρει 11292
  • Λευκή σημαία με κυανό σταυρό των Συνταγματικών (αντικυβερνητική παράταξη). Φέρει παράσταση της Αθηνάς πλαισιωμένης με κλαδιά ελιάς και την επιγραφή: «Η Αθηνά αωλβ'» (1832).
  • Διαστάσεις: 1.1 x 1.2 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3654-XXXII