Προσωπογραφία του Γαβριήλ Καραβία, κρητιδογραφία σε χαρτόνι 11326
  • Προσωπογραφία του Γαβριήλ Καραβία, κρητιδογραφία σε χαρτόνι.
  • Διαστάσεις: 0.5 x 0.68 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3670-.