Προσωπογραφία του Δημητρίου Π. Πετροπουλάκη, ελαιογραφία σε μουσαμά 11388
  • Προσωπογραφία του Δημητρίου Π. Πετροπουλάκη, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.68 x 0.95 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3788-.