Σκουφί ύπνου του πατριάρχη Γρηγορίου Ε' (1746-1821). 11397
  • Σκουφί ύπνου του πατριάρχη Γρηγορίου Ε' (1746-1821).
  • Αρ. Ταυτότητας: 3802-.