Μίτρα του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου (1867-1922). 11421
  • Μίτρα του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου (1867-1922).
  • Αρ. Ταυτότητας: 3832-.