Προσωπογραφία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ελαιογραφία σε χαρτόνι 11436
  • Προσωπογραφία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ελαιογραφία σε χαρτόνι.
  • Διαστάσεις: 0.45 x 0.63 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3841-.