Προσωπογραφία του Γκόρντον, ελαιογραφία σε χαρτόνι 11439
  • Προσωπογραφία του Γκόρντον, ελαιογραφία σε χαρτόνι.
  • Διαστάσεις: 0.45 x 0.64 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3844-.