Ωμοφόριο του Αλέξανδρου Λυκούργου (1827-1875), του  πρώτου  αρχιεπισκόπου Σύρου, 11480
  • Ωμοφόριο του Αλέξανδρου Λυκούργου (1827-1875), του πρώτου αρχιεπισκόπου Σύρου, Τήνου, Μήλου και λοιπών Κυκλάδων (1866-1875).
  • Αρ. Ταυτότητας: 3889-.