Προσωπογραφία του Γεωργίου Γεννάδιου, ελαιογραφία σε μουσαμά του J. McLure Hamil 11502
  • Προσωπογραφία του Γεωργίου Γεννάδιου, ελαιογραφία σε μουσαμά του J. McLure Hamilton, Αγγλία, 1927.
  • Διαστάσεις: 0.76 x 0.93 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3920-.