Προσωπογραφία του Γεωργίου Α. Γλαράκη, ελαιογραφία σε μουσαμά 11504
  • Προσωπογραφία του Γεωργίου Α. Γλαράκη, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.53 x 0.67 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3932-.