Προσωπογραφία του Μιχαήλ Φουντουκλή, ελαιογραφία σε μουσαμά 11522
  • Προσωπογραφία του Μιχαήλ Φουντουκλή, ελαιογραφία σε μουσαμά.
  • Διαστάσεις: 0.31 x 0.41 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 4001-.