Προσωπογραφία του Θανάση Ραζηκότσικα, Γενικού Αρχηγού Μεσολογγίου, ελαιογραφία σ 11599
  • Προσωπογραφία του Θανάση Ραζηκότσικα, Γενικού Αρχηγού Μεσολογγίου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Ι. Τρικογλίδη, 1929.
  • Διαστάσεις: 0.8 x 1 m
  • Αρ. Ταυτότητας: 3983-.